Otwock


PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.

Rejon Energetyczny Otwock

Adres:
ul. Warszawska 27
05-400 Otwock
Tel. 0-22 778-28-20
Fax 0-22 778-28-12
Dyrektor - Jerzy Sokół


Rejon Energetyczny Otwock swoim zasięgiem obejmuje miasta: Józefów, Otwock, Sulejówek, Wesoła oraz miasta i gminy : Celestynów, Halinów, Karczew i Wiązowna.


Budynek główny Budynek główny

Rejonowa Dyspozycja Ruchu i Pogotowie Energetyczne

Dane techniczne:

1

Obszar działalności

km²

450

2,45%

2

Długość sieci z przyłączami

km

2 932,9

5,46%

3

Ilość stacji

szt

1022

6,36%

4

Moc stacji

MVA

416,3

9,13%

5

Liczba odbiorców

66 118

8,12%

6

Sprzedaż energii

MWh

464 133

8,74%

stan na 31.12.2006
%- udział procentowy w stosunku do całego Zakładu Energetyczne
go


Poza podstawową działalnością statutową oferujemy dodatkowe usługi:
1. Inwestorstwo zastępcze
2. Legalizacja i naprawy liczników
3. Usługi transportowe

Godziny pracy Rejonu:
poniedziałek: godz. 7.00 - 17.00
wtorek- piątek: godz. 7.00 - 15.00

Numery telefonów

1. Centrala

0-22 778-28-20, Fax 0-22 778-28-12

2. Sekretariat

0-22 778-28-27, 0-22 778-29-04

Fax 0-22 778-28-12

3. Pogotowie Energetyczne

991 - czynne całą dobę, 0-22 778-28-22

4. Techniczna Obsługa Odbiorców

0-22 778-28-01, 0-22 778-28-04Siedziba Posterunku Energetycznego:

1. Posterunek Energetyczny Miłosna
ul. Pogodna
Stara Miłosna
Tel. 0-22 773-27-37

 

 

 

 
http://www.zewt-dystrybucja.com.pl/printer.php?pid=32