Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych, dostarczanie energii elektrycznej, obrót energiš elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
 
BIP
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania
Władze
Majątek
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Informacja o rejestrach
Umowy, wnioski
  Czy jesteś zainteresowany/a e-fakturą?  
 
 
   

 

 
 

Status prawny     

ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.  zawiązana została przez PGE Energia S.A. do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269854.

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 701-004-92-24

Kapitał zakładowy wynosi 2.251.437.500 zł

Osoba wprowadzająca informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.: Katarzyna Burda- Mazurek 
e-mail: katarzyna.burda-mazurek@zewt.com.pl

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2007 godz. 11.03


 
O firmie | Dla Klienta | Rejony | Informacje | Przetargi | Prawo energetyczne | Linki | Kontakt |
tworzenie stron

 

linki