Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych, dostarczanie energii elektrycznej, obrót energiš elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
 
Przetargi
I. Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
II. Pozostałe postępowania przetargowe
Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów zgodnie z regulaminem zamówień niepublicznych
Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych
  Czy jesteś zainteresowany/a e-fakturą?  
 
 
   

 

 
  Zamówienia Publiczne i Cywilne

ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

 • ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zmianami)
 • regulaminy wewnętrzne ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.:

  •  Regulamin zamówień publicznych
  •  Regulamin komisji przetargowych
  •  Regulamin zamówień niepublicznych

Treść regulaminów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych i cywilnych jest dostępna do wglądu w Biurze Obsługi Zarządu w siedzibie Spółki oraz w Biurach Obsługi Klienta znajdujących się w każdym Rejonie Energetycznym Zakładu.

Informacje o organizowanych przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.: postępowaniach przetargowych publikowane są:

 • na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marsa 95 (budynek B, parter);
 • na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rejonów Energetycznych (dane teleadresowe Rejonów dostępne są na stronie www.zewt-dystrybucja.com.pl);
 • w serwisie internetowym www.zewt-dystrybucja.com.pl - w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Regulaminie zamówień niepublicznych Spółki;
 • w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  w przypadkach, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • w prasie codziennej o zasięgu krajowym, w przypadkach określonych w Regulaminie zamówień niepublicznych Spółki.

Zapraszamy do udziału w następujących postępowaniach przetargowych i negocjacyjnych:

I. Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

II. Pozostałe postępowania przetargowe

Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów zgodnie z regulaminem zamówień niepublicznych

Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych


 
O firmie | Dla Klienta | Rejony | Informacje | Przetargi | Prawo energetyczne | Linki | Kontakt |
tworzenie stron

 

linki