Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych, dostarczanie energii elektrycznej, obrót energiš elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
 
O firmie
Historia
Władze
Działalność
Raporty roczne
  Czy jesteś zainteresowany/a e-fakturą?  
 
 
   

 

 
 
Historia

     Nasz energetyczny rodowód wiąże się z pierwszą na Mazowszu elektrownią przemysłową wybudowaną w 1883 roku przez dwóch inwestorów z Wielkiej Brytanii – braci Brigss na potrzeby własnej przędzalni. Były to początki elektryczności na terenie dzisiejszego ZEW-T, kiedy nikt nie myślał jeszcze o tym, że energia elektryczna stanie się dobrem tak powszechnym i niezbędnym.
   

     Prawie 125 lat temu po raz pierwszy zastosowano u nas oświetlenie elektryczne. Do I wojny światowej przędzalnia w Markach dysponowała jedną z najnowocześniejszych w kraju elektrowni o mocy 1565 kW wytwarzającej prąd trójfazowy o napięciu 220V i 500V.
     Na początku XX wieku na terenie Mazowsza działało już wiele małych elektrowni przemysłowych, a także elektrownie użyteczności publicznej, które służyły szerszym celom: między innymi do oświetlania prywatnych domów. W latach dwudziestych XX wieku na terenie obecnego ZEW-T pracowały 33 elektrownie.
     W 1924 elektrownia w Pruszkowie - jako pierwsza w Polsce - otrzymała uprawnienia rządowe Nr 1. W 1936 r. powołano Zakład Energetyczny Okręgu Podstołecznego (ZEOP), który w 1938 r. otrzymał uprawnienia na dostarczanie energii na terenie powiatów: warszawskiego, radzymińskiego, pułtuskiego, płońskiego i garwolińskiego.
    
Lata 30 poprzedniego stulecia to początki elektryfikacji, po których nadszedł czas wojny i okupacji, a po nim okres odbudowy. W czasie II wojny światowej uległo zniszczeniu około 70% sieci elektroenergetycznej. Energetycy czynnie zaangażowali się w akcje sabotażowe i dywersyjne, poświęcając życie w walce z okupantem, aby po wojnie z zapałem przystąpić do odbudowy sieci.
     Ponad sześćdziesiąt lat temu, pod koniec 1944 roku, powołano Zakłady Energetyczne Okręgu Warszawskiego. Już rok później, na Mazowszu odbudowano ze zniszczeń wojennych, a następnie uruchomiono pierwsze elektrownie. Po kilku latach intensywnej odbudowy sieci energetycznej, 1 stycznia 1953 r. Minister Energetyki powołuje Zakład Sieci Elektrycznych Warszawa-Teren, który pięć lat później, w 1958 r. zmienia nazwę na Zakład Energetyczny Warszawa-Teren. Jego działalność, to przesył, rozdział i sprzedaż energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój Mazowsza to dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznej i zwiększenie liczby odbiorców. Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rosło, co wiązało się z powstaniem nowoczesnych urządzeń elektrycznych.
     12 lipca 1993 r. podpisano akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Spółkę zarejestrowano w dniu 31 sierpnia 1993 r. w rejestrze handlowym pod nr RHB 37870 w Sądzie Gospodarczym dla m. stoł. Warszawy pod nazwą Zakład Energetyczny Warszawa-Teren, Spółka Akcyjna.
     Zgodnie z aktualnym rządowym „Programem dla elektroenergetyki” ZEW-T SA wraz ze spółkami dystrybucyjnymi ze wschodniej i centralnej Polski, PSE, holdingiem BOT i ZEDO tworzy Polską Grupę Energetyczną, która jest największym koncernem w sektorze na terenie kraju.
     Od 1 lipca 2007 r. w związku z uwolnieniem rynku energii, na podstawie przepisów ustawy prawo energetyczne, rozdzielona została prawnie i organizacyjnie działalność obrotowa i dystrybucyjna. Obrót energią elektryczną i jej wytwarzanie pozostały w gestii ZEW-T SA. Działalność w zakresie dystrybucji i dostawy energii elektrycznej jest kontynuowana przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.
 
 
 
O firmie | Dla Klienta | Rejony | Informacje | Przetargi | Prawo energetyczne | Linki | Kontakt |
tworzenie stron

 

linki