Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych, dostarczanie energii elektrycznej, obrót energiš elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
 
Ochrona środowiska
Instrukcja ruchu
Kalkulator taryfowy
Taryfa
2008 Informacje ogólne
2007 Grupy taryfowe A23lato, A23zima, A21
2007 Grupy taryfowe B23lato, B23zima, B22, B21
2007 Grupa taryfowa B11
2007 Grupy taryfowe C21, C22a, C22b
2007 Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C11o
2007 Grupy taryfowe G11, G12
2007 Grupa taryfowa R
2007 Grupy taryfowe A23'lato, A23'zima, A21'
2007 Grupy taryfowe B23'lato, B23'zima, B22', B21'
2007 Grupa taryfowa B11'
2007 Grupy taryfowe C21', C22a', C22b'
2007 Grupy taryfowe C11', C12a', C12b'
2006 SPIS TREŚCI
2007 Opłaty za usługi lub czynności wykonywane przez sprzedawcę na dodatkowe zlecenie podmiotu przyłączonego do sieci sprzedawcy
2007 Zasady ustalania opłat za przyłączenie podmiotów do sieci
2007 Opłaty za nielegalny pobór energii
2008 Definicje
2007 Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych
2007 Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach
2007 Ogólne zasady rozliczania odbiorców
2007 Zasady korygowania wystawionych faktur
2007 Rozliczenia za energię elektryczną czynną
2007 Zasady rozliczeń z przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej
2007 Opłaty abonamentowe
2007 Opłaty za świadczone usługi dystrybucyjne
2007 Moc umowna
2007 Pewność zasilania odbiorców
2007 Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej
2007 Bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów technicznych energii
2007 SPIS TREŚCI
Mazowieckie Gniazdko Domowe - kwartalnik energetyczny
Porady
Przyłączenie do sieci
Porady
Jak bezpiecznie korzystać z energii
Jak oszczędzać energię
Informacje dla Odbiorcy
Ogrzewanie elektryczne
Dokumenty do pobrania
Wnioski przyłączeniowe
Inne dokumenty
Najczęściej zadawane pytania
  Czy jesteś zainteresowany/a e-fakturą?  
 
 
   

 

 
 
Pełny tekst zmienionej taryfy na 2008r., obowiązującej od dn. 01 kwietnia 2008


TEKST W TRAKCIE AKTUALIZACJI - PROSIMY KORZYSTAĆ Z PLIKU ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ

 


 

Taryfa 2007 -

Obowiązuje od 01.01.2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA - TEREN S.A.
T A R Y F A DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

Spis treści:
 1. Informacje ogólne

 2. Definicje

 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone usługi dystrybucyjne

  3.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych
  3.2. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach
  3.3. Ogólne zasady rozliczania odbiorców
  3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur

 4. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną

  4.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną
  4.2. Zasady rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym
  4.3. Opłaty abonamentowe

 5. Szczegółowe zasady rozliczeń za usługi dystrybucyjne

  5.1. Opłaty za świadczone usługi dystrybucyjne
  5.2. Moc umowna
  5.3. Pewność zasilania odbiorców
  5.4. Rozliczenia z odbiorcami za ponad umowny pobór energii biernej

 6. Bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów technicznych energii

 7. Opłaty za nielegalny pobór energii

 8. Zasady ustalania opłat za przyłączenie podmiotów do sieci

 9. Opłaty za usługi lub czynności wykonywane przez sprzedawcę na dodatkowe zlecenie podmiotu przyłączonego do sieci sprzedawcy

 10. Stawki opłat za usługi dystrybucyjne, ceny energii i stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych

  10.1. Grupy taryfowe A23lato, A23zima, A21
  10.2. Grupy taryfowe B23lato, B23zima, B22, B21
  10.3. Grupa taryfowa B11
  10.4. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b
  10.5. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C11o
  10.6. Grupy taryfowe G11, G12
  10.7. Grupa taryfowa R

11. Ceny energii dla poszczególnych grup taryfowych stosowanych
dla przedsiębiorstw energetyki przemysłowej zgodnie z
zasadami określonymi w rozdziale 4.2.

11.1. Grupy taryfowe A23'lato, A23'zima, A21'
11.2. Grupy taryfowe B23'lato, B23'zima, B22', B21'
11.3. Grupa taryfowa B11'
11.4. Grupy taryfowe C21', C22a', C22b'
11.5. Grupy taryfowe C11', C12a', C12b'

 


 
O firmie | Dla Klienta | Rejony | Informacje | Przetargi | Prawo energetyczne | Linki | Kontakt |
tworzenie stron

 

linki