logo mówiąca strona internetowa
Wypełnij ankietę
grafika

Najczęściej stosowane metody wykonywania odlewów metalowych

Odlewnictwo metali jest jedną z najważniejszych technologii w obecnym przemyśle. Dzięki niej możliwe staje się wytwarzanie dokładnych, bardzo precyzyjnych odlewów (czyli elementów wykonanych z metali), które znajdują zastosowanie w wielu branżach, na przykład motoryzacyjnej. Warto więc wiedzieć, jakie metody odlewania metali są dziś najczęściej stosowane.

1. Odlewanie piaskowe

Odlewanie piaskowe jest podstawową, najpowszechniejszą metodą odlewania metali, która sprawdza się zarówno w wytwarzaniu pojedynczych elementów, jak i w produkcji seryjnej. Wykonane z masy o osnowie piasku kwarcowego formy cechują się wysoką wytrzymałością i są stosunkowo tanie. Jedną z ich nielicznych wad może być fakt, że wytwarzane w nich elementy często wymagają starannej obróbki końcowej.

Sam proces odlewania piaskowego nie jest niczym zaskakującym i polega, jak łatwo można się domyślić, na wypełnieniu formy ciekłym metalem.

2. Formowanie skorupowe

Formowanie skorupowe jest jedną z najprostszych i najszybszych metod wykonywania odlewów. Polega ono na uprzednim wytworzeniu specjalnych skorup, które składają się z piasku i żywicy samoutwardzalnej (stosowane są do tego płyty osiągające temperaturę od 300 do 450 oC). Dwie skorupy tworzą następnie formę odlewniczą, która wypełniana jest ciekłym metalem.

Wśród najważniejszych zalet formowania skorupowego można wymienić m. in. bardzo wysoką jakość i odpowiednią gładkość uzyskiwanych w ten sposób odlewów.

3. Odlewanie metodą kokilową

Odlewanie kokilowe, które polega na wypełnianiu płynnym metalem form zwanych kokilami, dzieli się na grawitacyjne i wykonywane pod niskim ciśnieniem. Pierwszy z tych procesów wykorzystywany jest do wytwarzania niewielkich, ale precyzyjnych elementów w produkcji seryjnej. Co ważne, kokile są formami wielokrotnego użytku.

Odlewanie metali metodą kokilową pod niskim ciśnieniem jest metodą jeszcze bardziej precyzyjną (ciekły metal wprowadza się pod niewielkim ciśnieniem, co pozwala uniknąć nadlewów i gwarantuje dokładne wypełnienie kokili), lecz droższą i wymagającą większej specjalizacji.

4. Odlewanie w formach wirujących

Ta metoda polega na wypełnieniu metalem wirującej formy. Pod wpływem siły odśrodkowej substancja wypełniająca osadza się na ścianach formy, dokładnie oddając jej kształt. Odlewanie w formach wirujących stosowane jest przede wszystkim do wytwarzania wałów, kul i bębnów.

5. Metoda Shawa

Jest to jeden z najbardziej precyzyjnych i dokładnych sposobów wytwarzania odlewów. Jego pierwszą fazę stanowi przygotowanie odpowiednich form, które wykonywane są one z materiałów ognioodpornych oraz ciekłego spoiwa. Formy te najpierw przechodzą proces dokładnego kształtowania (także przy użyciu masy wypełniającej), a następnie są wypalane w piecach celem utrwalenia. Dopiero po ukończeniu tych etapów możliwe jest ich zalanie ciekłym metalem.

Największą zaletą metody Shawa jest jej niebywała precyzja. Otrzymywane odlewy są doskonale ukształtowane i gładkie (często nie wymagają nawet dodatkowej obórki). Wadą jest natomiast fakt, iż jest to metoda kosztowna i trudna do zautomatyzowania.

Źródło: http://nitrid.eu/zastosowanie/technologia-odlewania/

Wybierz swój rejon

Pruszków, Jeziorna, Otwock, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Łuków, Chorwacja, Ostrołęka, Wyszków, Wołomin, Chorwacja


reklama
     


ZASTRZEĹťENIA PRAWNE
Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w innej jurysdykcji.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizować. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej.
Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na stronach podmiotów nienależących do Grupy PGE.

wiecej

 


LEGAL DISCLAIMERS
The information contained in this website does not constitute an invitation or offer to sell, invest or deal in or a solicitation of an offer to purchase, invest or deal in any securities in the United States of America or in any other jurisdiction. The Company accepts no liability for the accuracy or completeness or use of, nor any liability to update, the information contained on this website. The posting of information on this website should not be construed as the giving of advice or the making of a recommendation, and the information contained on this website should not be relied on as the basis for any decision or action. In particular, actual results and developments may be materially different from any opinion, expectation or other forward-looking statement contained on this website. Certain information on this website is of a historical nature and may now be out of date. All historical information should be understood as speaking from the date of its first publication. This website contains certain hypertext links to other websites. The Company has not reviewed, is not responsible for, and accepts no liability in respect of, any information or opinion contained on any website outside of the PGE Group. This website contains further limitations for other jurisdictions. For more information please click the "more" button below.

more

Siteimpulse

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeĹźone. newsletter ZamĂłw newsletter