logo mówiąca strona internetowa
grafika

Rozległe awarie sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 października b.r. w wyniku nagłego załamania pogody doszło do rozległych uszkodzeń sieci, obsługiwanej przez Spółkę. WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamianie akcji

Zarząd Spółki PGE Energia S.A. informuje o przystąpieniu do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej WIĘCEJ

Prąd mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel” wpisuje się w wieloletnią tradycję działań skierowanych do dzieci
i młodzieży.


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wyłączeniach

Przetargi


Zamówienia Publiczne i Cywilne

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

 • ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zmianami)
 • regulaminy wewnętrzne PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.:

  •  Regulamin zamówień publicznych
  •  Regulamin komisji przetargowych
  •  Regulamin zamówień niepublicznych

Treść regulaminów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych i cywilnych jest dostępna do wglądu w Biurze Obsługi Zarządu w siedzibie Spółki oraz w Biurach Obsługi Klienta znajdujących się w każdym Rejonie Energetycznym Zakładu.

Informacje o organizowanych przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.: postępowaniach przetargowych publikowane są:

 • na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marsa 95 (budynek B, parter);
 • na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rejonów Energetycznych (dane teleadresowe Rejonów dostępne są na stronie www.zewt-dystrybucja.com.pl);
 • w serwisie internetowym www.zewt-dystrybucja.com.pl - w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Regulaminie zamówień niepublicznych Spółki;
 • w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  w przypadkach, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • w prasie codziennej o zasięgu krajowym, w przypadkach określonych w Regulaminie zamówień niepublicznych Spółki.

Zapraszamy do udziału w następujących postępowaniach przetargowych i negocjacyjnych:

I. Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

II. Pozostałe postępowania przetargowe

Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów zgodnie z regulaminem zamówień niepublicznych

Informacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych

Siteimpulse

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone. Patronat: czartery jachtów w Chorwacji newsletter Zamów newsletter