logo mówiąca strona internetowa
grafika

Rozległe awarie sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 października b.r. w wyniku nagłego załamania pogody doszło do rozległych uszkodzeń sieci, obsługiwanej przez Spółkę. WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamianie akcji

Zarząd Spółki PGE Energia S.A. informuje o przystąpieniu do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej WIĘCEJ

Prąd mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel” wpisuje się w wieloletnią tradycję działań skierowanych do dzieci
i młodzieży.


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wyłączeniach

Ochrona środowiska


DBAJMY O BOCIANY
            Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny zaczyna się w naszym kraju oczekiwanie na wielki powrót. Nie chodzi jednak o powrót naszych rodaków z Wielkiej Brytanii, ale o przylot bocianów, które na stałe już wpisały się w polski krajobraz.
 
            Bocian biały to bodaj najbardziej kojarzony z Polską ptak. Od stuleci żył wśród mieszkańców wsi i miasteczek, ciekawiąc ich swoimi zwyczajami. Z bocianami wiąże się wiele wierzeń, anegdot i przekazów. Najpowszechniejszy z nich dotyczy udziału bociana w przynoszeniu na świat dzieci.
            Aby bociany nadal mogły nam towarzyszyć potrzebują pomocy. O ile same są w stanie zdobyć pożywienie, polując na gryzonie i gady na łąkach i polach, to bez pomocy ludzi nie poradzą sobie w coraz bardziej zurbanizowanym otoczeniu. Tradycyjnie budowały swoje gniazda w koronach drzew i na dachach. Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi na polskiej wsi zaszła potrzeba, by pomóc im w przygotowaniu dogodnego miejsca na zbudowanie gniazda. Nowa technologia budowy obiektów mieszkalnych i gospodarczych ogranicza możliwości ich zainstalowania. Siedliska bocianów z uwagi na swa objętość i wagę (niekiedy przekraczającą 500 kg) wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.
             Z pomocą bocianom przyszli energetycy, którzy od lat angażują się w instalowanie specjalnych platform pod gniazda i modernizują infrastrukturę energetyczną, by nie zagrażała ptakom. Dzięki harmonijnej współpracy pracowników PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., która wchodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej, Towarzystwa przyrodniczego „Bocian” i samorządów lokalnych na terenie Mazowsza i Podlasia zamontowano ok. 1500 platform. Najwięcej zainstalowano ich w Rejonach Energetycznych: Siedlce, Sokołów Podlaski, Chorwacja, Łuków i Ostrołęka. Ponadto stosowane są specjalne osłony na izolatory i podesty uniemożliwiające ptakom dotknięcie do części będących pod napięciem.
 
            Monterzy pogotowia energetycznego, w czasie, kiedy ptaki wędrują, zajmują się modernizacją gniazd. Wykorzystują do tego podnośniki i specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prac przy infrastrukturze elektroenergetycznej. Zbyt obszerne, a przy tym ciężkie legowiska mogą stanowić zagrożenie dla słupów i powodować awarie. Dzięki wieloletnim obserwacjom ptaków możliwe jest monitorowanie ich zachowań i określenie, które z platform są wykorzystywane przez bociany. Dzięki poczynionym obserwacją dokonano w bieżącym sezonie kilkudziesięciu przenosin nie zasiedlonych platform w miejsca dogodniejsze dla bocianów.
             Ich ochrona stała się pasją wielu energetyków. Uczestniczą w czasie wolnym od pracy w spotkaniach i szkoleniach, organizowanych prze organizacje ekologiczne. Z doświadczeń pracowników PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. i towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” korzystają m.in. energetycy z Ukrainy, gdzie dzięki instalowaniu platform znacznie wzrosła liczba osiedlających się bocianów.
            Kolejną inicjatywą, realizowaną we współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, mającą na celu ochronę bocianów i zapewnienie bezawaryjnego działania sieci elektroenergetycznej jest wymiana rozłączników SN na nowe, bezpieczniejsze dla ptaków. W obecnie stosowanych występują odłączniki SN, na których ptaki czasami giną, gdy siadają na wierzchołku słupa. W latach 2008 i 2009 Spółka zamierza wymienić ok. 40 rozłączników montowanych poniżej przewodów. Inwestycja będzie finansowana w ramach programu „Ochrona bociana białego na Nizinie Mazowieckiej” w ramach „Ekofunduszu”. Wspomniane przedsięwzięcie przewiduje również nagranie instruktażowego filmu dla służb energetycznych. Będzie on pokazywał zasady montażu platform i omawiał m.in. zalety zmiany rozłączników.
            Harmonijna współpraca samorządów, organizacji ekologicznych i energetyków od wielu lat przynosi doskonałe efekty. Mamy nadzieję, że co roku będzie przybywać bocianich rodzin, które po długiej wędrówce z Afryki, przylecą do swoich domów na słupach energetycznych, by bezpiecznie wychowywać młode. Wszak zwykło się mówić, że „co czwarty bocian jest Polakiem”.
 
Opracowanie
Wydział Informacji i Promocji
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 
Siteimpulse

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone. Patronat: czartery jachtów w Chorwacji newsletter Zamów newsletter