logo mówiąca strona internetowa
grafika

Prąd mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel” wpisuje się w wieloletnią tradycję działań skierowanych do dzieci
i młodzieży.

Energia wyobraźni

Szósta edycja konkursów edukacyjnych zakończona.  WIĘCEJ


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wyłączeniach

O firmie


PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. powstała 15 grudnia 2006 roku pod nazwą ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (nowa nazwa obowiązuje od 06 października 2008 r.) zgodnie z wymogami Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nakazującej prawne wydzielenie działalności operatorskiej od 1lipca 2007 r. oraz na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, z późn. zm.) 100 % udziałów w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. posiada PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren SA.
                Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 maja 2007 roku wydał decyzję nr DEE/45/13842/W/2/2007/MB o przyznaniu ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej w okresie od 1lipca 2007 roku do 31 grudnia 2025 roku, a w dniu 30 czerwca 2007 roku decyzję nr DPE-47-42(11)/13842/2007/PKO o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.                               
                Wśród ośmiu spółek dystrybucyjnych skonsolidowanych w ramach holdingu PGE Polska Grupa Energetyczna SA, to właśnie PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. prowadzi działalność na obszarze 18.299 km², co stanowi 5,85% powierzchni kraju. Zasila 48 miast i 148 gmin w województwie mazowieckim (z wyłączeniem Warszawy oraz okolic Płocka i Radomia), a także obejmuje część województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.W ramach PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. obok Centrali Spółki działa trzynaście Rejonów Energetycznych, a w ramach Rejonów funkcjonuje 28 Posterunków Energetycznych.
Spółka dysponuje obecnie 54.965 km linii elektrycznych wszystkich napięć i 16.146 stacjami elektroenergetycznymi o łącznej mocy 2 289 MVA. Znaczna część urządzeń sieciowych znajduje się na terenach o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Napowietrzne linie elektryczne stanowią ok. 80 % długości posiadanej sieci.
Dynamiczny rozwój regionu nierozerwalnie kojarzony jest z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Z tego względu w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. realizuje w pierwszej kolejności zadania wynikające z potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych. Priorytetem Spółki jest poprawa standardów dostawy i jakości energii oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. jest kontynuatorem chlubnych tradycji pierwszych energetyków na Mazowszu, którzy 125 lat temu po raz pierwszy wykorzystali prąd na skalę przemysłową. Pierwsza mała elektrownia przemysłowa powstała w 1883 roku w podwarszawskich Markach. Dziś bez energii elektrycznej ciężko sobie wyobrazić codzienne życie i rozwój cywilizacyjny. Połączenie tradycji z nowoczesnością to atut PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. Wielkim atutem jest także wykształcona i doświadczona kadra, która stoi przed nowymi wyzwaniami, starając się zapewnić bezawaryjne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej o najwyższych parametrach jakościowych dla milionów odbiorców w ich domach i miejscach pracy.
Pragnąc przekonać Państwa o kompleksowości i jakości naszych usług zapraszamy do grona naszych Klientów. Więcej  
                 
 
Siteimpulse

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone. Patronat: czartery jachtów w Chorwacji newsletter Zamów newsletter